Your browser is not Javascript enable or you have turn it off. We recommend you to activate for better security reasonNetneutralitet: Nultaksering hindres i USA – YouSee vil fortsætte i Danmark - FlatpanelsDK

Netneutralitet: Nultaksering hindres i USA – YouSee vil fortsætte i Danmark

26 Mar 2021 | Rasmus Larsen |

Nultaksering hindres i USA efter ny afgørelse. YouSee agter at fortsætte kontroversiel begunstigelse af egne tjenester i Danmark, selvom hverken Energistyrelsen eller branche-foreningen vil blåstemple praksis.

Særlig behandling til egne tjenester

Må en internetudbyder skrue ned for båndbredden på konkurrenternes musik- og videotjenester uden at gøre det på egne tjenester? Nej. Stærke principper om netneutralitet i EU og USA forbyder det.

EU-reglerne, ifølge Energistyrelsen:

 • Internetudbyderne skal behandle al trafik lige.
 • Forbrugerne har ret til frit at få adgang til indhold på nettet og til at bruge de tjenester og det udstyr, de ønsker.
 • Det er muligt for internetudbyderne at styre trafikken i deres net for at forbedre kvaliteten af de tjenester, der leveres. Denne trafikstyring må dog kun ske på baggrund af tekniske hensyn til tjenestekvaliteten og ikke af kommercielle hensyn.
 • Internetudbyderne skal efterkomme domstolsafgørelser om at blokere for ulovligt indhold på nettet, f.eks. piratkopier.
 • Kilde: Energistyrelsen
  Hvad så hvis man vender tingene på hovedet? F.eks. ved at en internetudbyder sørger for, at kun egne tjenester ikke tæller med i dataforbruget? Reglerne er mere uklare, hvad angår denne teknikalitet, som kaldes zero-rating, eller nultaksering på dansk. YouSee indførte i januar 2021 netop denne form for nultaksering af egne tjenester. I februar 2021 kom sagen for en forbundsdommer i USA efter teleselskaber havde forsøgt at stoppe en ny lov i Californien, som forhindrer selektiv zero-rating (nultaksering). Teleselskaberne ønskede at gøre det til et spørgsmål om hver enkelt stats lovgivning. Det blev afvist, loven træder i kraft og selektiv zero-rating er fortid i USA. Teleselskabet AT&T – en amerikansk pendant til TDC/YouSee – bekræfter, at de som konsekvens stopper nultaksering af egen videotjeneste, HBO Max, med øjeblikkelig virkning. AT&T dropper samtidig et program, hvor de opkrævede konkurrenter for at kunne indgå i zero-rating. Af den nye amerikanske lov fremgår det, at internetudbydere kun må nultaksere en hel kategori (f.eks. video eller musik), men det har AT&T fravalgt, tilsyneladende fordi det også kommer konkurrenternes streamingtjenester til gavn.

  Nultaksering netneutralitet

  Må internetudbydere begunstige egne tjenester? Det er kernen i spørgsmålet om nultaksering

  Følger EU og Danmark efter?

  Så hvad med Danmark og EU? Skal borgerne forvente dårligere forbrugerbeskyttelse end i USA? Det er stadig åbne spørgsmål, men YouSee agter i hvert fald at fortsætte sin kontroversielle praksis. - "I EU har vi fælles regler på området, og disse følger YouSee naturligvis. Derudover forholder vi os som tidligere nævnt til det meget grundige stykke arbejde, som Energistyrelsen har lavet, hvor de har analyseret de forhold, som konkret gør sig gældende for det danske marked," skriver YouSee til Flatpanels.

  En forbruger-case:

 • Netflix HD-streaming bruger op til 3GB/time (90GB/måned ved 1 time dagligt).
 • Spotify musik-streaming udgør 150 MB/time (4,5 GB/måned ved 1 time dagligt).
 • YouSees mobilabonnement inkluderer som udgangspunkt 20GB/måned. En forbruger kan anvende YouSee Musik og YouSee TV & Film uden at det tælles med i dataforbruget. Konkurrenterende tjenester som Spotify og Netflix forbruger data som normalt. Vil dette "i væsentligt omfang påvirke slutbrugerens valg af andre tjenester"?
 • Men Energistyrelsen i Danmark har ikke blåstemplet praksis, ej heller taget konkret stilling til YouSees lancering i januar 2021. - "Energistyrelsen har ikke vurderet, om YouSee i det nævnte tilfælde overholder EU’s regler om netneutralitet, men styrelsen vil naturligvis påse, at det er tilfældet. Ved vurderingen af om reglerne om netneutralitet er overholdt, indgår det som et kriterie blandt flere, om de nultakserede tjenester i væsentligt omfang påvirker slutbrugerens valg af andre tjenester," skriver Ture Falbe-Hansen, Pressechef hos Energistyrelsen, til Flatpanels. I et skriftligt svar til Flatpanels uddyber Energistyrelsen den nuværende situation for nultaksering under netneutralitet i EU og Danmark. Det fulde svar fremgår af tabellen nederst. Efter YouSees lancering i januar 2021 og udviklingen i USA i februar 2021, oplyser direktør for brancheforeningen Teleindustrien, Jakob Willer, til Flatpanels, at zero-ratede tjenester (nultakserede tjenester) sættes på dagsordenen i det danske Netneutralitetsforum i foråret. - "Problemstillingen om zero ratede tjenester sættes dagsordenen på det kommende møde i vores Netneutralitetsforum her i foråret, hvor vi vil få lejlighed til at drøfte det. Det er ikke i branchen, at vi har tilsynsopgaven med udbudte tjenester blandt selskaberne. Det er regulator – Energistyrelsen – der fører tilsyn med efterlevelsen af de fælles EU-regler på området. Men drøftelserne i Netneutralitetsforum vil kunne bidrage til at belyse forskellige vigtige aspekter af sagen, som vil kunne indgå i myndighedernes eventuelle vurdering af sagen," skriver Jakob Willer til Flatpanels.

  Skriftligt svar fra Energistyrelsen

  EU’s netneutralitetsforordning sikrer forbrugernes adgang til et frit og åbent internet og beskytter internetbrugernes ret til fri adgang til oplysninger og indhold og til at bruge udstyr efter eget valg. Dette indebærer ligeledes, at internetudbydere ikke må begrænse den frie adgang til at sende og modtage data. Data skal kunne bevæge sig frit på det åbne internet, uden at internetudbyderne prioriterer trafikken.   Netneutralitetsforordningen forbyder som udgangspunkt ikke, at internetudbyderen tilbyder et abonnement, hvor slutbrugeren frit kan anvende én eller flere tjenester, uden at trafikken til disse tjenester tæller med i forbruget. Disse benævnes zero-ratede eller nultakserede tjenester. En forudsætning herfor er dog, at de nultakserede tjenester ikke i væsentligt omfang påvirker slutbrugerens valg af andre tjenester eller begrænser muligheden for at vælge at benytte andre tjenester end de nultakserede tjenester. Herudover skal internetudbyderne behandle nultakserede tjenester på samme måde som den øvrige trafik og må fx ikke foretage teknisk diskriminering af trafikken ved at tilbyde højere hastigheder på de nultakserede tjenester.   Af ovenstående følger, at de nultakserede tjenester skal behandles på samme måde som den øvrige trafik, når den inkluderede datamængde i abonnementet overskrides. Det vil sige, at hvis hastigheden fx nedsættes, når datamængden er opbrugt, så skal dette også ske for de nultakserede tjenester.   EU-Domstolens dom omhandlede en situation, hvor Telenor Ungarn tilbød nultakserede tjenester, hvor kunderne, når datamængden var opbrugt, uden begrænsninger kunne fortsætte med at bruge disse tjenester, selvom der blev anvendt foranstaltninger til blokering eller bremsning af trafikken på de øvrige tilgængelige applikationer og tjenester.   Dommen understreger, at der ikke gælder et kategorisk forbud mod nultakserede tjenester, men at disse tjenester skal behandles på samme måde som øvrige tjenester m.v., når datamængden i abonnementet er opbrugt.   EU-Domstolens dom bekræfter Energistyrelsens fortolkning af reglerne om nultakserede tjenester samt vejledningen om disse tjenester i BEREC’s retningslinjer til netneutralitetsforordningen.   Energistyrelsen er bekendt med YouSee’s meddelelse om, at selskabets kunder kan anvende YouSee-applikationer uden at bruge data. Energistyrelsen vil naturligvis påse, at YouSee i den forbindelse overholder EU’s regler om netneutralitet.
  Flatpanels
  - Kilde: Courthouse News, AT&T, The Verge, Ars Technica, Energistyrelsen  Flere nyheder

  Chromecast med Google TV

  09 Apr 2021 |

  Rygte: Samsung vil købe OLED TV-paneler fra LG

  09 Apr 2021 |

  Første kig: Samsung's 110" microLED TV

  08 Apr 2021 |

  Nye Toshiba Android TV lanceret i Danmark

  07 Apr 2021 |

  Power åbner i Ringsted med bl.a. OLED TV til 6.666 kr.

  07 Apr 2021 |

  Sony lancerer Bravia Core med 'højeste streaming billedkvalitet'

  06 Apr 2021 |