Your browser is not Javascript enable or you have turn it off. We recommend you to activate for better security reasonViaplay stopper også produktion af danske film og serier - FlatpanelsDK

Viaplay stopper også produktion af danske film og serier

07 Jun 2022 | Rasmus Larsen |

Viaplay følger i fodsporene på Netflix og TV 2 og stopper udviklingen af nye fiktionsserier og film i Danmark som følge af den nye rettighedsaftale.

TV 2 sagde fra marts og Netflix trykkede på stop-knappen i sidste uge. I dag har Viaplay sagt fra i et åbent brev, hvor de beskriver deres bekymringer.

- "Indtil vi har opnået en bæredygtig aftale, ser vi imidlertid ingen anden udvej end at stille udvikling af yderligere danske fiktions-projekter i bero. På længere sigt håber vi, at vi kan finde en farbar vej, så vi igen kan producere fiktion i Danmark, og derved opfylde vores ambitiøse mål om at blive den førende udbyder af danskproducerede film og serier," skriver Filippa Wallestam, EVP & Chief Content Officer for Viaplay.

Utilfredsheden skyldes en ny rettighedsaftale mellem Producentforeningen og Create Danmark. Hvor kunstnere tidligere har fået et engangsbeløb, kræves nu løbende og højere betaling. Det gælder ny fiktion, som godkendes fra 2022 og fremefter.

Aftalen er indgået uden at tage streamingtjenesterne med på råd.

Viaplay mener, at det nye rettighedsvederlag er så højt, at tingene ikke løber rundt.

- "Det foreslåede rettighedsvederlag i henhold til Aftalen er på et niveau, som hindrer en kommerciel og bæredygtig produktion af lokalt dansk indhold i Danmark," skriver Filippa Wallestam videre. "Aftalen er blevet beskrevet som værende bygget på en ”succesbaseret model”, men efter nærmere undersøgelse er det tydeligt, at modellen bygger på streamingtjenestens overordnede og samlede abonnements-succes og ikke den individuelle series succes."

Viaplay havde inden den nye rettighedsaftale en ambition om at lancere minimum 10 danske fiktionsserier og film årligt.

Viaplays brev til Create Denmark og Producentforeningen

Som Chief Content Officer for Viaplay Group retter jeg henvendelse for at udtrykke vores bekymringer vedrørende aftalen mellem Create Denmark og Producentforeningen i Danmark (i det følgende benævnt ”Aftalen”).  På efterspørgsel af danske forbrugere har vi leveret underholdning til det danske marked i mere end 30 år, og vi investerer i dag mere end nogensinde før i stærkt lokalt indhold. Gennem vores massive investeringer i dansk indhold tilbyder vi et unikt indhold af premium sports-produktioner, reality-tv, dokumentarer og ambitiøse fiktionsserier og film. Vores danske indhold underholder millioner af mennesker, ikke bare i Danmark, men også i andre markeder udenfor Danmarks grænser (primært i Norden, men i stigende grad også i Holland, Polen og Estland, Letland og Litauen) hvor vi har mere end fire millioner betalende kunder i alt. Udenfor Europa er vores danske indhold også tilgængeligt på vores platform i lande såsom USA (og snart) i Storbritannien. Det er dermed vores opfattelse, at vi, ved at gøre dansk indhold tilgængeligt på denne måde, også er med til at tiltrække yderligere investeringer til det danske indholdsmarked. Vores overordnede mål er at blive den førende udbyder af fiktion i Norden, og bare i år har vi planlagt at lancere minimum 7 danske fiktionsserier og film. Ydermere har vi en betydelig mængde danske projekter i udvikling, da vores ambition er at lancere minimum 10 danske fiktionsserier og film årligt i de kommende år. Dette placerer os blandt de førende udbydere af fiktion i Danmark og dermed en af de største jobskabende virksomheder for medlemmerne af Create Denmark. Desværre må vi konstatere, at indholdet af Aftalen rummer så store udfordringer for vores forretningsmæssige ambitioner, at det vil påvirke os, og dermed jeres medlemmer i negativ retning. I det følgende vil jeg redegøre i detaljer for vores bekymringer og rationalet bag dem, i håb om, at I vil overveje dem nærmere.   1. Rettighedsvederlag   Det foreslåede rettighedsvederlag i henhold til Aftalen er på et niveau, som hindrer en kommerciel og bæredygtig produktion af lokalt dansk indhold i Danmark.   2. Aftalens model for afregning  Aftalen er blevet beskrevet som værende bygget på en ”succesbaseret model”, men efter nærmere undersøgelse er det tydeligt, at modellen bygger på streamingtjenestens overordnede og samlede abonnements-succes og ikke den individuelle series succes. Vi mener, det bør være omvendt, så det er i overensstemmelse med den tilgang, der er bredt accepteret internationalt. Hvis en serie er en succes, modsvares dette af et øget vederlag og omvendt. Vi mener, det er mangelfuldt at basere en afregningsmodel på den overordnede succes for en streamingtjeneste, idet antallet af abonnenter er drevet af en række forskellige faktorer, herunder prissætning, pakketering og udvalget af indhold, der tilbydes. For eksempel er vores sportsudbud en vigtig drivkraft for vores abonnenter på tværs af vores markeder, og dette bør ikke inkluderes, når der skal fastsættes rettighedsvederlag for lokalt produceret fiktion. Vi ser det dermed også for værende ulogisk at behandle Viaplay efter samme principper som andre internationale streamingtjenester, der ikke har et sportstilbud. Vi har gentagne gange givet udtryk for dette synspunkt til Create Denmark og Producentforeningen, men har indtil videre ikke modtaget nogen hensigtserklæringer eller fyldestgørende svar på vores forespørgsler.   3. Aftalens kompleksitet og datadeling Aftalen indeholder et princip om rapportering af visse følsomme oplysninger i relation til Viaplay Group – herunder årlig afrapportering af performance for Viaplay og de individuelle serier, så længe de er tilgængelige på platformen – for at kunne udregne de årlige rettighedsvederlag. Vi har aftaler med tilsvarende parter i Norden, hvor der ikke stilles krav om at afgive lignende oplysninger, så vi stiller os uforstående overfor dette krav i Aftalen, som vi finder unødigt og disproportionalt. Denne udregningsmetode vil ikke kun resultere i markant højere vederlag, men er også unødigt kompleks og vil medføre en uhensigtsmæssig høj administrativ arbejdsbyrde.   Nuværende danske produktioner På trods af vigtigheden af de beskrevne forhold er vi meget bevidste om konsekvensen af denne melding for Create Denmark’s og Producentforeningens individuelle medlemmer. Vi vil derfor evaluere allerede igangværende produktioner og invitere Create Denmark og Producentforeningen til, i samarbejde med Viaplay Group, at arbejde henimod at finde en kortsigtet løsning for et mindre antal produktioner inden for de næste to til fire uger. Når denne løsning er udarbejdet, vil vi gerne fortsætte vores samarbejde og søge at identificere en åben og pragmatisk fremgangsmåde med henblik på at opnå en langsigtet løsning.    Fremtidige produktioner Indtil vi har opnået en bæredygtig aftale, ser vi imidlertid ingen anden udvej end at stille udvikling af yderligere danske fiktions-projekter i bero. På længere sigt håber vi, at vi kan finde en farbar vej, så vi igen kan producere fiktion i Danmark, og derved opfylde vores ambitiøse mål om at blive den førende udbyder af danskproducerede film og serier.  Vi vil gerne understrege, at Viaplay Group er fuldstændig indstillet på at behandle jeres medlemmer på en fair og retfærdig måde, samt at vi er villige til at indgå en langsigtet aftale på sikre vilkår og med et fair rettighedsvederlag til den danske kreative branche. Når den danske kreative branche trives, gør det samme sig gældende for vores danske serier. Vi er derfor meget skuffede over denne udvikling og frygter, at Aftalen, sammenholdt med det foreslåede 6% kulturbidrag, som skal påføres streamingtjenester, vil betyde, at Danmark vil ende som et lav-prioritetsmarked i relation til investeringer i lokalt indhold. Det er vores stærke håb, at vi sammen kan finde en løsning, som sikrer en langsigtet plan for en blomstrende dansk kreativ branche. Vi står naturligvis til jeres rådighed for en drøftelse af ovenstående og håber, at I er indstillet på at diskutere en bæredygtig og langsigtet løsning.
Flatpanels
- Kilde: ViaplayFlere nyheder

Microsoft hæver prisen på Xbox Series X/S spil næste år

06 Dec 2022 |

Apple TV+ afslører nye titler for vinteren og 2023

05 Dec 2022 |

Inflationsramte forbrugere vil drive vækst i reklamebetalt streaming

05 Dec 2022 |

Android 13 til TV er klar – endnu en lille opdatering

05 Dec 2022 |

FIFA+ app klar på Android TV og Google TV

05 Dec 2022 |

Streaming-kalenderen: Nyt på Viaplay i december

04 Dec 2022 |