Your browser is not Javascript enable or you have turn it off. We recommend you to activate for better security reasonNy medieaftale: Skat på streaming-tjenester, DR styrkes - FlatpanelsDK

Ny medieaftale: Skat på streaming-tjenester, DR styrkes

22 May 2022 | Rasmus Larsen |

Streamingtjenester som Disney+, HBO Max, Netflix og TV 2 Play skal fremover betale en skat på 6% af deres omsætning, mens DR styrkes med over 100 mio. kroner i aftaleperioden.

Det er et smalt flertal bestående af Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne, som er blevet enige om den nye medieaftale for 2022-2025.

De blå partier står udenfor, hvilket kan føre til ændringer ved et eventuelt senere magtskifte.

- "Med denne aftale ruster vi vores medier og demokratiske samtale til den digitale udvikling, som alt for længe har være uden demokratisk kontrol. Medieforbruget i Danmark er forandret. Internationale streamingtjenester fylder mere og mere, og derfor er det helt nødvendigt, at de også er med til at bidrage til vores kulturelle fællesskab. Med et kulturbidrag på 6 procent sikrer vi, at vi også i fremtiden har dansksprogede film, serier og dokumentarer af høj kvalitet, som kan samle og udfordre os. Det er jeg stolt af," siger Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen.


Streamingskat

Med den nye smalle medieaftale indføres den længe omtalte streamingskat, som Kulturministeriet kalder et "kulturbidrag". Det betyder konkret, at streamingtjenester skal betale 6% af deres omsætning i Danmark. Provenuet skal gå til at producere mere dansk indhold. Det er Det Danske Filminstitut (DFI), som skal fordele midlerne fra puljen. - "Det er en rigtig god aftale, der er landet i dag. Det, at de kommercielle streamingtjenester nu forpligtes på at bidrage til produktionen af dansk indhold, er simpelthen en milepæl i forhold til fremtidssikringen af dansk film. Det betyder ikke kun, at vi kan lave flere film; det betyder også, at vi kan lave mere ambitiøse film, og at vi kan intensivere indsatsen for at lave indhold til de målgrupper, der i dag er svære at nå," siger Filminstituttets direktør, Claus Ladegaard. Brancheforeningen Danske Mediedistributører (DMD) ser omvendt ikke positivt på aftalen. I en kort, umiddelbart kommentar til aftalen, skriver DMD følgende på twitter: - "Intet fradrag for streamingtjenesternes egne investeringer i dansk indhold. Fx TV 2 Play skal betale 6 % af sin omsætning selv om TV 2 i forvejen investerer x100 mio. kr. årligt i dansk indhold. Det kommer der kun mere bureaukrati og ikke mere dansk indhold ud af. Streamingskatten rammer også kunder, der kombinerer flow-tv og streaming i deres tv-pakke. Det er kunder som i forvejen betaler massivt til dansk indhold og danske rettighedshavere. Det givere dyrere tv-pakker og vil føre til flere opsigelser."

DR styrkes

Budgettet til DR blev tidligere skåret ned, men med den nye medieaftale bliver DR styrket økonomisk med over 100 millioner i aftaleperioden. Det fremgår konkret, at DR skal lave et "lydunivers i DR til børn og unge på forskellige alderstrin" samt at der skal oprettes "søgbar adgang for borgere til DR’s arkiv via Det Kongelige Bibliotek." - "Vi har i DR lagt en klar strategi frem mod 2025, der skal give danskerne lyst til vide mere om det vigtige og sikre, at DR og dansk indhold står stærkt på digitale platforme. Aftalen sætter en god retning og ramme for public service og giver plads til den digitale transformation, der er så afgørende for, at DR og dansk indhold hele tiden kan udvikle sig og stå stærkt i et globaliseret medieforbrug," siger DR's generaldirektør, Maria Rørbye Rønn.

Hovedpunkter i medieaftalen 2022-2025

- DR styrkes økonomisk med samlet over 100 mio. kr. over årene i aftaleperioden. - Styrket mediestøtte til lokale og regionale medier. - Der indføres der et kulturbidrag for streamingtjenester på 6 pct. af tjenesternes omsætning i Danmark. - Opdatering af de nuværende rammer for mediernes ansvar, så borgernes retssikkerhed styrkes, og så de passer til den digitale medievirkelighed. - Mere støtte til nyetablering og udvikling af medier og mulighed for støtte til innovativ forretningsudvikling. - Støtte til distriktsblade og ugeaviser. - Ordnede løn- og arbejdsvilkår i film- og mediebranchen. - Der etableres en center for graverjournalistik. - Der nedsættes et udvalg, der skal se på indretningen af den fremtidige offentlige mediestøtte. - Public Service-puljen udvides til også at støtte dansk indhold til radio og podcast. - Lydunivers i DR til børn og unge på forskellige alderstrin. Med tilbud inden for fx nyheder, quiz, lydbøger, musikprogrammer mv. - Søgbar adgang for borgere til DR’s arkiv via Det Kongelige Bibliotek. - Skabe øget bevidsthed omkring kønsulighed i mediebranchen. - Et nyt Center for Tech og Demokrati etableres, som skal arbejde med tech-giganternes indflydelse på demokrati, trivsel og samfundsmæssig sammenhængskraft i Danmark. - Styrkelse af fakta-tjek-mediet TjekDet for at imødegå mis- og desinformation på digitale platforme og til Medierådet for Børn og Unge til styrket digital dannelse.
Flatpanels
- Kilde: KulturministerietFlere nyheder

Streaming-kalenderen: Nyt på Disney+ i juli

04 Jul 2022 |

Nvidia Shield får HDMI ALLM, IMAX Enhanced, Nat-tilstand mm.

04 Jul 2022 |

Oversigt: Panasonic 2022 TV

01 Jul 2022 |

Samsung lancerer nye soundbarer inkl. 11.1.4-kanals flagskib

01 Jul 2022 |

Streaming-kalenderen: Nyt på Apple TV+ i juli

01 Jul 2022 |

Omstridt rettighedsaftale om dansk tv-produktion droppes

30 Jun 2022 |