Your browser is not Javascript enable or you have turn it off. We recommend you to activate for better security reasonDR: Sparerunde betyder farvel til 3 tv-kanaler på flow-tv - FlatpanelsDK

DR: Sparerunde betyder farvel til 3 tv-kanaler på flow-tv

18 Sep 2018 | Rasmus Larsen |

DR2 og DR K lægges sammen til en kanal, mens DR3 og DR Ultra bliver rene streamingtilbud. Det betyder, at der fremover vil være 3 tv-kanaler tilbage på traditionelt flow-tv.

Opdateret kl. 11.20: Opdateret med kommentarer fra DR’s generaldirektør, Maria Rørbye Rønn samt detaljer om DR2+, indholdsfokus mm.
Opdateret kl. 10.38: Kulturministeriet har publiceret public service-kontrakten med yderligere detaljer. Artiklen er derfor blevet opdateret.

Fra 6 til 3 DR-kanaler på flow-tv

Kulturministeriet og DR har underskrevet en ny public service-kontrakt for 2019-2023. Den gør det klart, at danskere skal vænne sig til et anderledes DR, som konsekvens af den politiske beslutning om at beskære public service-udbyderen med 20% over de næste fem år.

- ”Efter en god, konstruktiv dialog med både DR og de politiske partier bag medieaftalen, er vi nu klar med en ny DR public service-kontrakt, der cementerer DR’s rolle som kulturinstitution. I fremtidens DR vil kvalitet, tilgængelighed og åbenhed være nøgleord. DR skal adressere den øgede digitalisering og danskernes forandrede medievaner ved distributionen af DR’s indhold – og samtidig vil samarbejdsrelationerne med både private aktører og kulturlivet blive styrket. Jeg ser meget frem til at følge DR’s arbejde i de kommende år, når public-service-kontrakten skal udfyldes,” siger Kulturminister Mette Bock.

På tv-delen skal DR2 og DR K lægges sammen til én kanal under navnet DR2. Herudover lukkes DR3 og DR Ultra på traditionelt flow-tv, altså hos udbydere såsom YouSee, Stofa og Waoo. Det skal ske inden 2020. DR3 og DR Ultra bliver i stedet rene streamingtilbud, som kan ses på en udbygget DRTV-tjeneste via bl.a. Apple TV, Chromecast, HbbTV og PlayStation.

DR er desuden pålagt stadig at tilbyde tekst-tv. Det skal som udgangspunkt tilbydes indtil 2023, men DR kan fremsætte ønske om udfasning inden da, hvilket skal godkendes af partierne bag medieaftalen.

Flow-tv-kanaler skal fortsat distribueres via antennenettet.

DR varslede allerede sidste år, at flere kanaler skulle lukkes eller gøres til streamingtilbud, men den endelige plan lader til at være mere omfattende.

- ”Der er truffet en politisk beslutning om at reducere DR’s økonomi med 20 procent. Det bliver hårdt, men vi har taget opgaven på os. Samtidig har vi en ambition om at udvikle DR bedst muligt til fremtidige generationer inden for de nye politiske og økonomiske rammer. Vi præsenterer derfor en nytænkt kanalportefølje, hvor vi reducerer antallet af flowkanaler på tv og radio. Baggrunden er både de nødvendige besparelser og at sikre, at DR kan sætte endnu mere tryk på den digitale omstilling. På indholdssiden vil vi satse endnu mere end hidtil på vores styrkepositioner. Det er alt i alt relativt drastiske forandringer, men jeg tror på, at det er de rette,” siger DR’s generaldirektør, Maria Rørbye Rønn.

Besparelserne vil på indholdsfronten gå særligt ud over sport, underholdning, livsstil og udenlandsk fiktion. DR’s tv-drama, indhold til små børn, dokumentar samt kor og orkestre går fri af besparelser. På radio-siden skal P6 Beat, P7 Mix og P8 Jazz lukkes. DR har desuden indledt fyringsrunde, hvor det forventes, at der siges farvel til knap 400 ansatte, heraf ca. 25 chefstillinger. I alt gennemføres der besparelser for 420 mio. kroner årligt.


DR-kanaler


DRTV er fremtiden

DR har tidligere bebudet, at de ønsker at gøre streamingtjenesten DRTV til ”hovedindgang” og at der arbejdes på at udbygge tjenesten teknisk og indholdsmæssigt. DR1 vil være den anden hovedindgang, lyder det i dag.

- ”Senest har DR skærpet ambitionerne for streamingplatformen DR TV. Gennem målrettet udviklingsarbejde og betydelige investeringer vil DR TV blive udviklet som en attraktiv public service-platform med masser af dansk kvalitetsindhold. DR vil desuden videreudvikle DR TV fra at være en ren afspejling af DRs flow-kanaler – en såkaldt “catch up-tjeneste” – til at være en decideret streamingplatform, hvor indholdet er til rådighed i længere tid, end det er i dag,” skrev DR i november 2017.

Af dagens public service-kontrakt fremgår det ydermere, at DRs internetbaserede tv-indhold skal stilles til rådighed for distributører på satellit, kabel og internet "med henblik på at gøre indholdet i sin helhed tilgængeligt for en så stor del af befolkningen som muligt". Bl.a. Waoo har efterspurgt muligheden for at give kunder adgang til DR TV på egen tv-boks.

- "I forbindelse med lukning af DR’s flow-tv-kanaler skal DR i samarbejde med distributører sørge for, at distributører af DR’s flow tv-kanaler kan videreudsende DR’s internetbaserede tv-indhold som et samlet tilbud inden for rammerne af bl.a. ophavsretslovgivningen," fremgår det af kontrakten.

Under navnet DR2+ bliver der desuden udviklet digitalt samfunds- og kulturstof til DRTV, oplyses det.

Kulturministeriet og DR har underskrevet public service-kontrakten for 2019-2023, som kan læses i sin helhed her. Den træder i kraft den 1. januar 2019. I tabellen nedenfor ses et udsnit vedrørende tv-delen.

DR – public service-kontrakten 2019-2023

Tv-kanaler på flow mv.
DR fokuseres både indholdsmæssigt og ved at reducere antallet af tv-kanaler på flow.

Senest i 2020 skal DR tilbyde følgende flow-tv-kanaler:
DR1: Hovedkanal med et bredt programudbud
DR 2: En genremæssigt bred kanal med særligt fokus på samfunds- og kulturstof
DR Ramasjang: En kanal med programmer til små børn

Herudover skal DR tilbyde tekst-tv.

Tilrådighedsstillelse af indholdet på DR’s tv-kanaler mv:
DR’s flow-tv-kanaler distribueres ”free to air” via de tv-sendemuligheder, der er tildelt DR i henhold til tilladelse fra Radio- og tv-nævnet (jf. radio- og fjernsynslovens § 3, stk. 4). Tv-kanaler distribueres som samtidig distribution (simulcast) digitalt via internettet. DR’s digitale unikke indhold og on-demand tv-tilbud distribueres via webcast på internettet.

Indkøbte udenlandske bredt populære biograffilm må ikke stilles til rådighed on demand, og indkøbte europæiske film samt afsnit af udenlandske fiktionsserier, som ikke er DR-entrepriseproduktioner, må alene stilles til rådighed i en periode på 8 dage efter visningen. Begrænsningen på 8 dage gælder ikke for afsnit af udenlandske fiktionsserier, der er produceret til eller af en public service-institution.

DR’s flow-tv-kanaler og internetbaserede tv-indhold skal herudover stilles til rådighed for distribution via øvrige distributionsplatforme (satellit, kabel, internet m.v.) inden for rammerne af lovgivningen, herunder ophavsretslovgivningen, med henblik på at gøre indholdet i sin helhed tilgængeligt for en så stor del af befolkningen som muligt. I forbindelse med lukning af DR’s flow-tv-kanaler skal DR i samarbejde med distributører sørge for, at distributører af DR’s flow tv-kanaler kan videreudsende DR’s internetbaserede tv-indhold som et samlet tilbud inden for rammerne af bl.a. ophavsretslovgivningen.

DR vil fortsætte og udvide samarbejdet med rettighedshavere og distributører om fremtidige mulige udnyttelsesområder, så aktørerne i fællesskab kan sikre og fastholde en sund model for distribution, som er til gavn for både broadcastere, kommercielle distributører, rettighedshavere og befolkningen. DR kan ikke oprette yderligere flow tv-kanaler i kontraktperioden end de ovenfor anførte kanaler, medmindre kulturministeren godkender, at DR ansøger Radio- og tv-nævnet om godkendelse af DR’s iværksættelse af sådanne yderligere kanaler efter reglerne i bekendtgørelse om godkendelse af DR’s og de regionale TV 2-virksomheders nye tjenester. Kulturministeren skal desuden godkende DR’s nedlæggelse af yderligere flow tv-kanaler.

Formidling af indhold fra DR’s arkiver
DR skal af kulturarvsmæssige hensyn bevare sine programarkiver. DR skal fremme færdiggørelsen af digitaliseringen af programarkiverne.

Alle DR’s digitaliserede programarkiver skal stilles til rådighed for borgerne i form af et søgbart arkiv inden kontraktperiodens udløb. Det skal ske på den mest brugervenlige og omkostningseffektive måde. Initiativet gennemføres inden for rammerne af den hertil afsatte økonomi i medieaftalen. Partierne bag medieaftalen for 2019-2023 skal senest den 1. januar 2020 forelægges forslag til implementering af det søgbare arkiv med henblik på stillingtagen hertil.
- Kilde: Kulturministeriet, DRFlere nyheder

Sony XH90

Sony lancerer med XH90 sine første 4K TV med HDMI 2.1

03 Jul 2020 | Rasmus Larsen |
TV2 Play hos YouSee

TV2 Play indgår nu i YouSees 'bland selv'

03 Jul 2020 | Rasmus Larsen |
4K HDR film

'Indiana Jones', 300, Hitchcock, 'V for Vendetta' m.fl. på vej i 4K HDR

02 Jul 2020 | Rasmus Larsen |
Samsung BD-E5500

'Bootloop' problem i Samsungs Blu-ray-afspillere breder sig

01 Jul 2020 | Rasmus Larsen |
LG 2020 soundbar

LG lancerer 2020-soundbarer med Dolby Atmos, DTS:X

01 Jul 2020 | Rasmus Larsen |
CBS News i Danmark

CBS News går udenom tv-distributører med gratis app til danskere

30 Jun 2020 | Rasmus Larsen |
Apple TV Atmos LG TV

Apple TV app understøtter nu Dolby Atmos på LG TV

30 Jun 2020 | Rasmus Larsen |
Tenet

Biografernes store genåbning udskudt igen

29 Jun 2020 | Rasmus Larsen |