Blankmedie-udvalg anbefaler høj afgift på TV, bokse, smartphones mm.

19 Sep 2017 | Rasmus Larsen |

Udvalget, der har haft til opgave at modernisere blankmedieordningen, anbefaler, at afgifterne for lovlig kopiering af mediefiler udvides til at omfatte TV-skærme, medieafspillere, PC’er, smartphones mm. Afgiften på disse produkter skal være 10x højere end på optiske skiver.

En moderniseret blankmedieordning

Blankemedieordningen på brændbare skiver (CD/DVD) er forældet, hvorfor kultuminister Mette Bock nedsatte et udvalg, der skulle modernisere ordningen således at rettighedshavere af film, tv, musik mm. også i fremtiden kompenseres, når danskere lovligt privatkopierer mediefiler imellem enheder.

Altså vel at mærke film eller musik, som danskere har betalt for en gang.

- ”Udvalget har i overensstemmelse med sit kommissorium haft fokus på, at en fremtidig blankmedieordning bør være evidensbaseret, tidssvarende, afbalanceret, klar, enkel og i overensstemmelse med EU-retten,” står der i rapporten, som blev forsøgt sneget ud da den danske tech-presse var på IFA-messen.

Læs også: Copydan vil have blankmedieafgift udvidet til mediebokse, TV, telefoner mm.

Dette udvalg er nu kommet frem til en anbefaling, der pålægger massive afgifter på køb af nærmest ethvert tænkeligt forbrugerelektronikprodukt købt i Danmark. Det er på trods af, at en analyse af privatkopieringstendenser, foretaget af Seismonaut, konkluderer, at danskernes generelle kopieringsadfærd er ”begrænset”.

- ”Adfærdsanalysen viser, at 48 % af den danske befolkning på et eller andet tidspunkt har kopieret ophavsretligt beskyttet indhold. Inden for de seneste 6 mdr. har 17 % kopieret ophavsretligt beskyttet indhold. 8 % har kopieret musik inden for det seneste halve år, mens 12 % har kopieret levende billeder i samme periode.”

Det tilføjes, at ”harddisk-optagere, Smart tv, TV-bokse, computere og bærbare medieafspillere er de lagringsmedier, der i størst udstrækning anvendes til kopiering set på tværs af parametrene i analysen.”


Vil hive 44 mio. hjem

Et enigt Blankmedieudvalg anbefaler, at en fremtidig blankmedieordning indeholder en generisk kategorisering af omfattede lagringsmedier såsom ”mobile lagringsmedier”, hvor kompensationen tildeles efter en statisk model.

Forbrugerelektronik pålægges en afgift på mere end det ti-dobbelte.
Det betyder i praksis, at optiske skiver pålægges en afgift på 1,49 kroner, mens forbrugerelektronik-produkter med indbygget hukommelse pålægges en afgift på mere end det ti-dobbelte, nemlig 15,42 kroner.

Dette forventes at give et provenu til rettighedshaverne på ca. 44 mio. kroner årligt, svarende til 7,6 kroner per indbygger.

Der sættes ikke estimat på i hvilket omfang erhvervslivet og samfundet som helhed vil blive ramt af administrative byrder, som konsekvens af afgifterne. Det oplyses heller ikke, hvordan udvalget er kommet frem til afgiften på 15,42 kr. per solgte produkt. En enkelt person i udvalget, Anders Thomsen, foreslår, at såfremt man finder det relevant at udbetale kompensation for privatkopiering, bør det finansieres ved medielicensen eller over finansloven.

Det anbefales, at ”smart-watches, spillekonsoller, cloud-tjenester, løse kassette- og VHS-bånd, Mini-Disc og media-gateways” fritages fra afgifter, da medierne er uegnet til privatkopiering og derfor er til ”minimal skade” for rettighedshaverne.

- "BFE (Branchen ForbrugerElektronik, red) og ITB (IT-Branchen, red) peger på, at en eventuel afgift med fordel kan finansieres ved medielicensen eller direkte over finansloven for at friholde erhvervslivet for administrative byrder og danskerne for yderlige afgifter," lyder det i en fælles udtalelse fra to brancheforeninger.

Udvalget har afleveret anbefalingerne til den moderniserede blankmedieordning til kulturministeriet, som skal træffe en beslutning. Hele rapporten kan læses her.

Udvalgets medlemmer er:
 • Caroline Heide-Jørgensen, formand (professor, Københavns Universitet)
 • Søren Sandfeld Jakobsen (professor, Aalborg Universitet)
 • Morten Remmer (Chief Growth Officer, LEO Innovation Lab)
 • Anders Thomsen (Government Affairs Director Denmark and Sweden, Microsoft)
 • Louise Lykkegaard Hoppe (jurachef, Copydan KulturPlus)

  De foreslåede generiske kategorier er:

  Lagringsmedier
  Takster anført i DKK
  Statisk model
  Enrettet takst

  Løse lagringsmedier

  Optisk
  CD-R kr. 1,49
  DVD kr. 1,49
  Blu-ray kr. 1,49
  Flash
  USB kr. 1,49
  Hukommelseskort kr. 1,49

  Integrerede lagringsmedier

  Mobile lagringsmedier
  Smartphone kr. 15,42
  Tablet kr. 15,42
  Medieafspillere kr. 15,42
  Bærbare computere kr. 15,42
  Lagringsmedier i hjemmet
  Stationære computere kr. 15,42
  Eksterne harddiske kr. 15,42
  Apparater med indbygget lagring kr. 15,42
  Apparater med optagefunktion kr. 15,42
  Estimeret årligt provenu kr. 43.943.908 • Flere nyheder

  Klovn

  Danske tv-serier mere populære end amerikanske, viser undersøgelse

  26 Jun 2019 | Rasmus Larsen |
  Loewe konkurs

  Loewe er gået konkurs

  26 Jun 2019 | Rasmus Larsen |
  Panasonic OLED TV Netflix Calibrated

  Panasonic 2019 OLED får Netflix's 'Calibrated Mode'

  26 Jun 2019 | Rasmus Larsen |
  Panasonic GZ950

  Nye Panasonic OLED TV med Dolby Vision i handlen

  25 Jun 2019 | Rasmus Larsen |
  Apple tvOS 13

  Apple frigiver offentlig beta af tvOS 13 med 'Wireless Audio Sync'

  25 Jun 2019 | Rasmus Larsen |
  Waoo

  Waoo udvider satsning på streamingpakker

  24 Jun 2019 | Rasmus Larsen |
  Raspberry Pi 4 Model B

  Ny Raspberry Pi 4 har 4K60 videodekodning, to HDMI-udgange

  24 Jun 2019 | Rasmus Larsen |
  Sony X800M2

  Sony lancerer X800M2 UHD Blu-ray med Dolby Vision

  24 Jun 2019 | Rasmus Larsen |