Your browser is not Javascript enable or you have turn it off. We recommend you to activate for better security reasonNyt lovforslag skal give 650.000 husstande frit valg af tv - FlatpanelsDK

Nyt lovforslag skal give 650.000 husstande frit valg af tv

26 Feb 2016 | Rasmus Larsen |

I 2014 blev 250.000 husstande danske husstande sat fri og med et nyt lovforslag, som forventes fremsat i dag, vil 650.000 husstande – svarende til cirka hver fjerde – slippe for stavnsbåndet til tv-pakken. Det skriver DR.

Frit tv valg i boligforeninger

I mange boligforeninger er lejere eller andelshavere tvunget til at aftage en bestemt tv-pakke uanset om de vil det eller ej. Det skal være slut, siger regeringen.

DR beretter, at Venstre i dag forventes at fremsætte det lovforslag, som har været noget tid undervejs. Lovforslaget skal reelt sætte 650.000 danske husstande fri, så de kan vælge tv-pakken fra og i stedet vælge tv-forsyning efter behag.

- ”Det er dybest set nogle ordninger, der har overlevet sig selv. Det giver god mening at gøre op med det for at give folk den optimale frihed, og for at folk ikke skal betale for noget, de ikke ser”, siger Venstres medieordfører Morten Løkkegaard til DR.

En undtagelse

Selvom loven vedrører en stor andel af de 650.000 berørte husstande, er der dog visse tekniske udfordringer. Lovforslaget indeholder da også en undtagelse for boligforeninger, der stadig bruger gamle sløjfeanlæg.

"Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse for anlæg, hvor det teknisk ikke er muligt at frakoble enkelte husstande."

Disse foreninger skal ombygge anlægget før det lader sig gøre at afkoble den enkelte husstand. En teknisk ændring af anlægget skal typisk besluttes ved flertal på en generalforsamling i boligforeningen.

Der er også eksempler på kontrakter skrevet i 90’erne, som binder foreninger til en bestemt tv-leverandør pga. store ” frigørelsesklausuler”. Det kan meget vel ende i en retssag.

I visse foreninger, der aftager f.eks. YouSee i en fællesaftale, kan det ligeledes være vanskeligt at gøre det teknisk muligt at aftage f.eks. Stofa for den enkelte husstand. Det danske kabel-tv-net er desuden i store områder opdelt som små regionale monopoler. I mange boligforeninger er det heller ikke tilladt at opsætte paraboler på facaden.

I jagten på alternativer skal husstande derfor typisk kigge mod løsninger, som involverer en stueantenne eller streaming via internettet.

Mange vil gerne skifte

En analyse fra sidste år af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at danske lejere i alt kan spare omkring 68 millioner kroner ved en lovændring.

15 % af lejerne, svarende til knap 100.000 husstande, forventes at vælge den fælles løsning fra. 66 % vil beholde den på trods af små prisstigninger. 19 % forventes at overgå til en individuel løsning, som konsekvens af boligforeninger, der opsiger den fælles aftale.

En rapport udarbejdet af Deloitte for Ministeriet By, Bolig og Landdistrikter peger på, at langt flere - omkring 250.000 husstande - gerne vil skifte tv-udbyder, hvis det var muligt.

Forbrugerrådet Tænk siger, at en lovændring vil ”gavne alle forbrugere” igennem mere effektiv konkurrence på tv-markedet. De har i en undersøgelse fundet, at tre ud af fire danskere betaler for tv-kanaler, som de ikke ser.

YouSee og Stofa sidder på de klart største andele af boligforeningernes tv-forsyning.

Lovforslaget vil ikke have nogen konsekvens for DR-licensen.

Fra lovforslaget

§ 6 a. Ejere af fællesantenneanlæg skal sikre, at husstande kan fritages for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i anlægget. Tilsvarende finder anvendelse for ejere af ejendomme, ejerforeninger, andelsboligforeninger eller lignende i det omfang, de indgår aftale med ejere af fællesantenneanlæg om fælles programforsyning.
Stk. 2. Uanset stk. 1, kan husstande pålægges at betale til etablering, forbedring og drift, herunder administration, af et fællesantenneanlæg, der ejes af ejeren af ejendommen, ejerforeningen, andelsboligforeningen eller lignende. Ejes fællesantenneanlægget ikke af ejeren af ejendommen, ejerforeningen, andelsboligforeningen eller lignende, kan husstande uanset stk. 1 pålægges at betale til ejeren af ejendommens, ejerforeningens, andelsboligforeningens eller lignendes administration af fællesantenneanlægget.
Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse for anlæg, hvor det teknisk ikke er muligt at frakoble enkelte husstande.
Stk. 4. Ejere af fællesantenneanlæg må ikke gennem vilkår m.v. hindre husstande i at udøve den i stk. 1 nævnte ret, eller hindre ejere af ejendomme, ejerforeninger, andelsboligforeninger eller lignende i at efterkomme husstandes anmodning om fritagelse efter stk. 1.
Stk. 5. En husstand, der har benyttet sig af fritagelsesmuligheden i stk. 1, kan ikke på ny forpligtes til tilslutning til og betaling for fælles programforsyning, jf. dog stk. 2.
Stk. 6. Fritagelse efter stk. 1 skal ske med et varsel svarende til de til enhver tid gældende regler om ret til opsigelse af aftaler om løbende tjenesteydelser i lov om forbrugeraftaler.
Stk. 7. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning, jf. stk. 1-6.
- Kilde: DRFlere nyheder

Sony Android TV

Google vil tvinge Netflix, Epic m.fl. til at betale 30% ved in-app køb

29 Sep 2020 | Rasmus Larsen |
AirPlay i TV

AirPlay 2 & HomeKit i streaming-bokse fra andre producenter

29 Sep 2020 | Rasmus Larsen |
Oppo TV

Oppo vil ind på TV-markedet

28 Sep 2020 | Rasmus Larsen |
Apple TV

Apple TV app rygtes på vej til Xbox

28 Sep 2020 | Rasmus Larsen |
Chromecast med Google TV

'Chromecast med Google TV' lækket i sin fulde form

25 Sep 2020 | Rasmus Larsen |
PS5 mediefjernbetjening

PlayStation 5 vil have Disney+, Netflix, Spotify & YouTube apps

25 Sep 2020 | Rasmus Larsen |
Amazon Luna spil-streaming

Amazon udfordrer Google Stadia med Luna spil-streaming

25 Sep 2020 | Rasmus Larsen |
TV 2 Play hos 3

Teleselskabet 3 fletter TV 2 Play ind i mobilpakken

25 Sep 2020 | Rasmus Larsen |