Your browser is not Javascript enable or you have turn it off. We recommend you to activate for better security reasonResultater fra TV-undersøgelse - FlatpanelsDK

Resultater fra TV-undersøgelse

21 Jul 2014 | Torben Rasmussen |

Sidst i 2013 sendte en større dansk TV-kanal et program, der var funderet på den franske dokumentar “Den store glødepære-konspiration”, hvor vi blev introduceret til konceptet “planlagt forældelse”. Programmet havde valgt at fokusere opmærksomheden på en enkelt TV-producent og gennem programmet blev der præsenteret flere tvivlsomme konklusioner som mest af alt lignede en hetz.

Vi har i denne undersøgelse forsøgt at samle lidt flere data og dermed give et bedre bud på hvordan fejlraterne blandt producenterne ser ud, samt afdække hvilken type fejl der dominerer. Vi har forsøgt at få brancheforeningen for forbrugerelektronik til at dele deres egne tal med os, men det har de ikke været villige til, så derfor må vi køre vores egen undersøgelse.

Tallene i denne undersøgelse dækker over svar fra 1200 husstande i Danmark og over 4300 tv-skærme.

Disclaimer : Da denne undersøgelse er udført via en åben tilmelding bla. via vores nyhedsbrev og reklame i vores banner, så har vi ikke kontrol over selve demografien ud over, at vi har lavet restriktioner på at en given IP-adresse kun kan deltage én gang. Vi kan dermed ikke garantere at de 1200 husstande repræsenterer den brede befolkning eller garantere at personer med en speciel agenda ikke har deltaget i undersøgelsen. Tallene kan derfor afvige fra resultater opnået via en lukket undersøgelse.

Det bør også nævnes, at visse producenter er meget svagt repræsenteret i vores undersøgelse - i form af få solgte enheder og få fejl - hvilket vil give udslag i hvilke udfald vi har kunnet registrere. Det gælder især: B&O, Grundig, Loewe, Sharp og Toshiba.


1. Hvilke TV-mærker har du ejet?

Vores første spørgsmål omhandler fordelingen af solgte TV på tværs af de mest kendte producenter på det danske marked. I dette spørgsmål kan der være et vist bias da vores undersøgelse blandt andet er promoveret på vores egen hjemmeside, hvor vi jo har en liste over anbefalinger, som i hvert fald visse af vore daglige brugere har fulgt.

Ser vi på fordelingen af solgte TV, så er det klart, at de mest kendte producenter også er dem der løber med de største markedsandele og ikke overraskende, så sidder Samsung på en stor del af kagen, efterfulgt af Panasonic, Sony og Philips. Vores danske producent, B&O, napper således kun 3% af markedet, hvor Samsung sidder på næsten 10 gange så mange solgte enheder.

TV undersøgelse
Spørgsmål: Hvor mange TV har du ejet af følgende mærker?2. Har du oplevet fejl på et TV?

I dette spørgsmål skelnes der ikke mellem ét fejlende TV eller 10 fejlende TV, men om hvorvidt en given husstand har oplevet fejl i det hele taget. Som det fremgår, så har 28,8% af de adspurgte på et eller andet tidspunkt oplevet, at et af deres TV havde en fejl.

TV undersøgelse
Spørgsmål: Har du haft fejl på et TV som krævede reparation?3. Hvilken type fejl har du oplevet?

Et TV kan fejle på adskillige måder, og visse er naturligvis mere graverende end andre idet eksempelvis lysplamager på skærmen ikke gør TV’et lige så ubrugeligt som en defekt strømforsyning. Herunder kan du se fordelingen af fejl blandt de kategorier vi på forhånd havde defineret.

Som det fremgår, så oplevede hele 28% fejl relateret til defekte strømforsyninger eller printkort, hvilket vil være så graverende en fejl, at TV ikke kan tændes. Medtager vi andelen af fejl relateret til selve skærmpanelet eller controlleren bagved (lodrette/vandrette streger), så ryger dette tal op på hele 42%.

Det bør bemærkes, at vi af erfaring ved, at selvom eks. lysplamager er en gene, så er det langt fra sikkert at der klages over det, da det er en af de ulemper LED-teknikken medfører og derfor vil der typisk ikke være noget at gøre andet end at ærgre sig. Fra vores forum ved vi, at mange i stedet forsøger sig med andre indstillinger eller simpelthen bytter TV'et for at få et eksemplar med mindre gener. Pointen er her, at mange slet ikke ville klage over dette.

En anden fejl, man typisk heller ikke vil klage over - eller sågar opdage - er enkelte pixelfejl, som kræver nærstudie af skærmen. De fleste producenter tillader endvidere et givent antal pixelfejl før skærmen kan betragtes som defekt, så dette kan også medvirke til at andelen af disse fejl er så lav.

TV undersøgelse
Spørgsmål: Hvilken type fejl har du oplevet?Det er værd at bemærke, at der for visse producenter er registreret så få fejl, at antallet af kategorier fejlene tælles inden for er ret lavt, hvilket eksempelvis er gældende for Loewe, Grundig, Toshiba, Sharp og B&O (som nævnt i indledningen). Det er dermed ikke et udtryk for, at disse producenter aldrig har andre fejl end de angivne, men blot at vi ikke har nok svar til at fange det. Af samme grund skal der ikke lægges alt for megen vægt på de forskellige fejltyper hos disse producenter. Som en generel note, så skal det dertil bemærkes, at vi i nedenstående graf er nede i at optegne fordelinger på et datagrundlag, der først er udskilt af 4300 solgte TV og dernæst er delt ud på 12 producentvalg med igen 6 mulige kategorier i hver, så vores datagrundlag måtte gerne have været 10 gange større for at få et fornuftigt udgangspunkt for denne graf.

TV undersøgelse
Fejlfordeling delt ud pr. producent.4. Hvor mange fejl har en given producent?

Det spørgsmål vi egentlig gerne ville have svar på, men som krævede lidt forarbejde, var netop hvor mange fejl de enkelte producenter havde og dermed hvordan fejlene er fordelt.

Dokumentarprogrammet vi omtalte kritisk i starten af artiklen, tegnede et billede af at en enkelt producent stod for hovedparten af de fejl vi oplevede på vores TV, og det gjorde de uden at tage hensyn til markedsandele.

Lad os for sjovs skyld lave samme fejl her, og blot spørge hvor mange fejl man oplever og tage det totale antal som et mål for 100%. Så får vi resultatet vist herunder. Samsung slår voldsomt ud med en del af kagen på hele 37%. Næstværste konkurrent, Philips, er ikke engang tæt på. Men som sagt, så har vi begået den fejl ikke at skele til hvor mange TV Samsung rent faktisk sælger på det danske marked.

TV undersøgelse
Procentvis fejlfordeling uden korrektion for antal solgte enheder.Hvis vi kompenserer for det antal TV som vores respondenter har ejet, så ser tallene noget anderledes ud. Den gennemsnitlige fejlprocent er foruroligende høj - hele 12,7%, dvs. mere end hver tiende TV vil opleve en fejl i den tid du ejer det. For at tage højde for, at visse producenter ikke er så rigt repræsenteret i vores undersøgelse, så har vi tilføjet konfidens på fejlprocenten (de tynde bars) - den sande fejlprocent skal dermed med 95% sandsynlighed findes indenfor dette område.

Ser vi på den generelle trend, så er der to producenter, der har markant færre fejl end de øvrige, nemlig Panasonic og Sony (B&O, Grundig og Loewe har et ret spinkelt datagrundlag og tælles ikke med her). Sony klarer sig her så godt, at de figurerer med mindre end 1/3 af de fejl den mest fejlbehæftede producent har.

Flere af producenterne deler en ret skidt statistik med mere end 15% fejl på deres TV, og af de spillere der er på markedet i dag (Pioneer er reelt ikke med længere, selvom de har solgt deres navn til El-Giganten), så har Philips og Samsung nogle relativt fejlbehæftede modeller (Sharp og Toshiba har dog stor usikkerhed pga. få data og tælles heller ikke med her). LG klarer sig lige under 15% men er stadig med i det kedelige selskab.

TV undersøgelse
Procentvis fejlfordeling med korrektion for antal solgte enheder.Hvis vi skeler til det forbehold vi tog i indledningen, så kan vi i ovenstående stadig ikke udelukke, at vores undersøgelse i højere grad ville tiltrække personer, der har oplevet fejl på deres TV end personer der ikke har oplevet fejl. Hvis vi antager, at der ikke er had til en given producent indblandet, så ændrer det dog ikke på fordelingen mellem producenterne - kun på den totale fejlprocent.

5. Hvor gammelt var TV’et da det fejlede?

Vi har også spurgt ind til hvor gammelt TV’et var da det fejlede. Som det fremgår af graferne herunder, så er det relativt sandsynligt, at TV’et fejler inden det runder sin 2-års fødselsdag, idet mere end 55% svarede, at TV’et kun var 1 år da det fejlede. Stort set ingen har svaret, at de har oplevet fejl på et 10 år gammelt TV og 90% af alle de oplevede fejl indtrådte inden TV’et blev 4 år gammelt.

TV undersøgelse
Spørgsmål: Hvor gammelt var dit TV da det fejlede?TV undersøgelse
Kumulativ andel med fejl vs. alder.


Det bør bemærkes, at vi ikke har adspurgt hvor gamle TV folk reelt har stående, så blot fordi vores undersøgelse viser, at 90% af de observerede fejl var indtrådt inden TV’et blev 4 år, betyder det ikke, at 90% af alle TV vil fejle inden deres 4-års fødselsdag.

Vi skal også huske på, at fladskærms-teknologien er relativt ung og at det for 10 år siden var mindre normalt at have en fladskærm end det er i dag. Og selv hvis man havde købt en fladskærm for 10 år siden, så er det langt fra sikkert, at man stadig ejer den. Vi har dermed ikke taget hensyn til hvor hyppigt der skiftes TV. Det ændrer dog ikke ved det fundamentale resultat, at 28,8% af husstandene har oplevet fejl på et fladskærms-TV og at mere end 90% af disse fejlede inden TV’ets 4-års fødselsdag.

Det er derfor også pudsigt at se på vores næste spørgsmål, som gik på hvor længe et TV forventes at kunne holde før det udvikler fejl. Medianen for den forventede levetid er 8 år, så hvor man typisk ville forvente, at et TV kunne holde i mindst 8 år, så ser virkeligheden måske lidt anderledes ud. De TV der rent faktisk udviklede fejl, gjorde det for godt 50% af tilfældene inden reklamationsretten udløb - altså ikke så meget som i nærheden af de 8 år.

TV undersøgelse
Spørgsmål: Hvor gammelt mener du et TV bør kunne blive uden at udvikle fejl?


6. Kunne TV’et repareres?

I disse brug-og-smid-væk-tider er det måske også vigtigt at vide, om der er en reel chance for at et TV kan repareres.

Generelt set svarede ca. 50% at TV’et blev repareret og 27% svarede, at TV’et måtte kasseres. I bagklogskabens klare lys, så må vi nok indrømme, at der kunne eksistere en fjerde mulighed ud over at TV'et blev ombyttet - for folk kunne jo også have valgt at leve med fejlen eller ikke at få medhold i en eventuel klage. Den må vi have in mente til næste gang vi spørger.

TV undersøgelse
Spørgsmål: Kunne TV'et repareres?


Fordelt pr. producent ser fordelingen ud som vist herunder. Vær OBS på, at eks. Loewe har et meget spinkelt datagrundlag. Her ser vi, at kun B&O, Panasonic og Philips i mindre end 20% af tilfældene, resulterede i at brugeren stod uden TV efter fejlen, hvor TV i kategorien “andet” er helt oppe på 50% - dvs. TV der ikke kommer fra de største på markedet.

TV undersøgelse
Samme som ovenstående fordelt pr. producent.


Hvis vi bryder den første fordeling ned, så kunne det være relevant at se på hvordan chancerne for at noget kunne repareres, udviklede sig som funktion af TV’ets alder, hvilket er vist herunder. Som det ses, så stiger risikoen for at TV’et må kasseres hvis det får fejl naturligvis når alderen begynder at trykke, idet reklamationsretten bortfalder.

Det er dog bemærkelsesværdigt, at 10% stadig får TV’et ombyttet i en alder af 4 år, hvilket eksempelvis kunne være et udslag af de mange tillægsforsikringer man i dag kan købe.

TV undersøgelse
Chance for at et TV kan repareres som funktion af alder.Som et ekstra lille indslag, så kunne det også være interessant at se på hvorvidt man har en chance for at få reservedele til et TV, som opnår en hvis alder. Her har vi ikke dykket ned på producentniveau, men blot lavet en overordnet betragtning og begrænset os til at se på defekte printkort eller strømforsyninger. Grafen viser andelen af fejl på strømforsyning eller printkort, som kunne repareres som funktion af alderen.

TV undersøgelse
Chancen for, at en fejl på printkort eller strømforsyning kan repareres som funktion af alder.Som det ses er det er kraftigt nedadgående kurve, og med en alder på 4 år, så er chancene for at TV’et kan repareres, hvis et printkort eller strømforsyningen sætter ud, faldet til 5%. Dette skal også ses i lyset af, at en teknikers timeløn relativ til et nyt TV’s indkøbspris er høj, så mange vil nok vælge slet ikke at reparere på TV’et selvom det måske kunne lade sig gøre - simpelthen fordi merprisen for et helt nyt TV er for lille.

7. Hvilket TV-mærke ville du købe i dag?

Sidste spørgsmål handler om fremtidige præferencer, dvs. hvad ville du købe hvis du skulle skifte i dag. I modsætning til første spørgsmål, så ligger Panasonic nu højest på listen, forfulgt af Samsung og LG. Igen skal vi lige tage det forbehold, at Panasonic har høstet gode anmeldelser netop på vores side, så der vil sandsynligvis være et bias i disse tal.

TV undersøgelse
Spørgsmål: Hvilket TV ville du købe i dag?Adspurgt om det valgte mærke var identisk med det nuværende, svarer 68% at de vælger samme mærke som de ejer i dag, hvor 32% ville skifte mærke.

TV undersøgelse
Spørgsmål: Ville du købe samme TV som du har i dag?Grunden til valget af netop det angivne mærke ses på nedenstående diagram, hvor det også bekræftes, at netop egne erfaringer med et givent mærke er den altovervejende grund til ens valg. Dernæst svarer 32% at de vælger ud fra de features et TV har, hvilket løst kan oversættes til at specifikationerne tæller mest, hvor 18% lægger mest vægt på de testresultater en given model har opnået - eksempelvis her på siden. Kun 2% ville vælge TV baseret på råd og vejledning opnået i et forum som vores eget.

TV undersøgelse
Spørgsmål: Hvorfor ville du vælge dette mærke?Opsummering

Hvis vi skal prøve at samle lidt sammen på alle de mange data og fortolkninger ovenfor, så kunne man opstille følgende liste:

 • 28% af de adspurgte husstande havde oplevet fejl på et eller flere TV
 • Laveste fejlrate findes blandt Sony og Panasonic (hhv. 6,2% og 7,8%)
 • Højeste fejlrate findes blandt Samsung, Pioneer og Philips (hhv. 17,9%, 16,2%, og 15,5%). Sharp udelades pga. for spinkelt datagrundlag, selvom de også var på denne liste.
 • Den primære fejlkilde er defekte printkort eller strømforsyninger og den næstmest hyppige navngivne fejlkilde er panelfejl (streger mv.)
 • Langt hovedparten (>50%) af TV der fejler gør det indenfor garantiperioden (med det forbehold at vi ikke ved om folk har skiftet det ud før det fejler)
 • 70% ville købe samme mærke som de har i dag – dvs. første eksponering er essentiel for producenten. Ser vi på forskellen mellem hvad folk ejer nu og hvad de ville købe nu, så ses det da også, at eks. Samsung - som ligger i den høje ende mht. fejlrate - ikke er favoritten til ny-køb, så markedsandelen ville flytte sig.
 • Kun 18% ville basere deres fremtidige TV-valg på medieomtale. Og kun 2% ville vælge ud fra anbefalinger i et forum. Hovedparten baserer købsbeslutningen på hvad de selv har prøvet eller hvad der står på specifikationerne

  Vi kan som en sidste bemærkning tilføje, at hvor førnævnte TV-program gerne ville udstille Samsung som havende specielt sårbar indmad, så viser vores undersøgelse faktisk, at Samsung har færre fejl på printkort og strømforsyninger end mange af de øvrige producenter. Vi kan dermed IKKE bekræfte tesen om, at eksempelvis dårlige elektrolytter skulle være et specielt problem for lige netop Samsung.

  Kommentar fra producenterne


  BFE (Branchen Forbrugerelektronik) oplyser, at branchens egne tal fejl på tv-skærme er lavere, men ønsker ikke at dele dem. I stedet har de sendt følgende svar:

  Det ser ud til, at flatpanels redaktion har fået en god idé – og så har sat den i værk uden at gennemtænke udførelsen. Datagrundlaget er simpelthen ikke i orden.
  Undersøgelsen konkluderer, at gennemsnitligt 12,7 % af alle solgte fjernsyn i Danmark har fejl og producenterne navngives med procenter op til 18,2.
  Det er nogle ganske alvorlige anklager, redaktionen således retter mod firmaerne.

  Datagrundlaget
  Der er tale om et tilfældigt miks af deltagere fra flere kilder. Og med dét tilfælles, at de selv har meldt sig, hvilket giver en risiko for, at især mennesker med fejl, melder sig.
  Når eksempelvis BFE laver den årlige forbrugerundersøgelse medvirker 2.016 danskere, som i alle henseender er repræsentative. Det er derfor vores tal er nogle af landets bedste, når det gælder forbrugerelektronik og forbrugernes brug af den.

  Virkeligheden
  Jeg har tjekket med BFE-medlemmer, som absolut ikke kan genkende de høje procenter, som ligger ekstremt højere end branchens egne tal.
  Og netop fejl er noget, der registreres omhyggeligt: Alle seriøse producenter arbejder på at holde fejlprocenten meget lav, da det dels koster penge at reparere inden for garanti- og reklamationsperioden, dels i værste fald kan koste image.
  Klokkerne burde også have ringet hos redaktionen: Undersøgelsen viser, at de fleste fejl konstateres inden for to år; dvs. mens reklamationsperioden gælder. Når man samtidig kan konstatere, at det er muligt at købe et 40” fjernsyn fra ét af de medvirkende mærker til 2.000 kroner i en dansk butik – vil det så være realistisk, at 15 % af de solgte har fejl?
  Det vil jo slet ikke hænge sammen økonomisk – og det er i forvejen svært nok at tjene penge på fjernsyn!
  Jeg kan tilføje, at når hovedparten af fejlene konstateres inden for to år, så burde tallene stemme med producenternes tal, og det er altså langt fra tilfældet. Dét indikerer, at deltagerne i undersøgelsen ikke er repræsentative.

  Jeg synes også flatpanels’ redaktion burde undre sig over resultatet, som eksempelvis viser, at to producenter ikke har pixelfejl, én producent har kun to slags fejl og én producent har ikke lysfejl. Mon det statistisk kan forekomme? • Flere nyheder

  Paramount+ streamer egne film i forkert format: "Vi undersøger det"

  07 May 2021 |

  Deloitte-rapport: Forbrugerne vandt streaming-krigen

  07 May 2021 |

  Sony 2021 OLED TV nu i handlen

  06 May 2021 |

  Infuse 7 frigivet til Apple TV, macOS & iOS med nyt design

  06 May 2021 |

  Loewe gør comeback i Norden

  06 May 2021 |

  Netflix's første danske film, 'Kærlighed for voksne', kommer også på TV 2

  06 May 2021 |